התמודדות עם עבירות אלימות נגד קטינים

סקירה מקיפה זו מעמיקה בסוגיה המאתגרת של עבירות אלימות כלפי קטינים, ומספקת ניתוח מעמיק של ההתרחשות, המניעה וההשלכות המשפטיות. המטרה העיקרית של סקירה זו היא להאיר את הקורא לגבי המציאות הקשה של עבירות אלו, ההשפעה הפסיכולוגית על הקורבנות, והאמצעים הננקטים כדי להילחם בהתרחשויות כאלה. השכיחות המדאיגה של עבירות אלימות כלפי קטינים: עד כמה היא נפוצה? […]