הארכת מעצר

הארכת מעצר היא הליך משפטי שבו שופט בודק אם יש צורך להאריך את מעצרם של חשודים או נאשמים בהליך פלילי. ההליך מתקיים בדרך כלל בבית המשפט השלום, והשופט בוחן אם מתקיימות ארבע תנאים נדרשים להארכת המעצר: חשד סביר: ישנו חשד סביר שהחשוד או הנאשם ביצע את העבירה המיוחסת לו. העבירה היא מסוג עוון או פשע: […]